Prijavljivanje

PRAVILA KONKURSA „BUDI KAO TESLA“

Nagradni konkurs „Budi kao Tesla“ organizuje Muzej Nikole Tesle uz podršku partnera Kompanije Samsung Elektroniks i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, a pravo učešća imaju sve osnovne škole sa teritorije Republike Srbije. Sve zainteresovane škole mogu da predstave rad inspirisan životom i dostignućima Nikole Tesle.

PRAVO UČEŠĆA

 1. Takmičar može biti samo osnovna škola, a ne pojedinac koji pohađa ili radi u istoj.
 2. Svaki prijavljeni rad bi trebalo da je timsko delo nastavnika i učenika (tim čini više od troje učesnika).
 3. Učesnici predstavljaju svoje veštine i potencijale u različitim oblastima njihovih interesovanja: nauke, umetnosti, raznih oblika stvaralaštva i ostalih oblasti u okviru nastavnih predmeta koje pohađaju.
 4. Rad može biti u vezi sa bilo kojim nastavnim predmetom a inspirisan radom i delom Nikole Tesle.

FORMA

Svaka škola može da predstavi rad u formi koju odabere, a za koju misli da najbolje može da izrazi poruku inspirisanu životom i dostignućima velikog naučnika. Forme radova mogu biti: video ili audio zapisi do 5 minuta dužine, slika/fotografija, tekstualni ili grafički dokumenti.

Ukoliko fajlovi prelaze veličinu od 8 MB, škola se moli da takve fajlove prosledi putem određenog linka (wetransfer, sendspace, youtube)

Kriterijumi ocenjivanja radova

 • Odgovor na zadatu temu u skladu sa principima rada i života Nikole Tesle
 • Nivo kreativnosti
 • Prikazan timski duh
 • Inovativnost
 • Originalnost

DINAMIKA KONKURSA


od 16. maja do 16. juna 2016. godine
Prijavljivanje radova na sajtu www.budikaotesla.rs

od 16. juna do 26. juna 2016. godine
Izbor 10 najboljih radova od strane stručnog žirija koji čine: gospodin Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu; gospodin Milan Vujović, direktor marketinga kompanije Samsung Elektroniks; gospodin Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije; i gospodin Dragan Mićanović, istaknuti umetnik i glumac. Ukoliko bilo koji član žirija bude onemogućen, iz objektivnih razloga, da učestvuje u ocenjivanju radova, organizator zadržava pravo njegove promene.

od 27. juna do 08. jula 2016. godine
Javno glasanje publike na sajtu www.budikaotesla.rs

Svaki posetilac sajta može da glasa za jedan rad jednom dnevno (24 sata od glasanja) sa iste IP adrese.

10. jul 2016. godine
Proglašenje pobednika i dodela nagrada.

NAGRADA

Samsung digitalna učionica za pobedničku školu koja obuhvata:
30 Samsung tableta, 30 maski za tablete, 1 štampač, 1 Samsung elektronska, interaktivna tabla, 1 Samsung klima uređaj, Cisko oprema i instalacija, renoviranje učionice.

Čitanjem i prihvatanjem pravila, učesnik u konkursu potvrđuje i garantuje:

 1. Da su svi podaci u obaveznim poljima popunjenim na sajtu www.budikaotesla.rs tačni (podaci neće biti deljeni sa trećim licima, ali mogu biti iskorišćeni za dodatne promotivne aktivnosti Organizatora);
 2. Da se ime škole objavi u slučaju pobede;
 3. Da materijali mogu da budu korišćeni u promotivne svrhe od strane Organizatora;
 4. Da Organizator zadržava pravo da nakon objavljivanja imena pobednika informacije o tome distribuira putem svih dostupnih medija;
 5. Da, ukoliko budu među tri najbolja, pristanu i budu obavezni na medijsku promociju u organizaciji Organizatora Konkursa;
 6. Da, ukoliko budu među tri najbolja, prihvataju ulogu ambasadora Konkursa u eventualnom narednom krugu organizacije Konkursa 2016. godine najranije;
 7. Da, ukoliko budu među tri najbolja, omoguće organizatoru da medijski isprate razvoj i realizaciju njihovih planova za koje su nagrađeni;
 8. Da je vlasnik svih prava intelektualne svojine, a naročito autorskih prava za projekat koji prijavljuje na Konkurs;
 9. Da projekat koji prijavljuje na Konkurs ne narušava bilo koja prava trećih lica, a naročito prava intelektualne svojine;
 10. Da organizator ima pravo da preduzme sve potrebne mere u slučaju bilo kakvog pokušaja prevare sistema, zloupotrebe ili bilo kojih drugih pokušaja koji mogu uticati kako na imidž ovog Konkursa i/ili Organizatora, tako i na njegovo sprovođenje, ali i na samo poslovanje organizatora;

Naziv škole (*)

Adresa (*)

Mesto (*)

Matični broj škole (*)

Kontakt osoba (*)

Broj telefona (*)

eMail (*)

*

Ime projekta (*)

Kratak opis projekta ( do 1000 karaktera ) (*)

Upload projekta (*)